Mbrapa

Faleminderit që zgjodhët të mbështesni Missing Children Europe.

Si dëshiron të kontribuosh?

Cila është shuma që ju dëshironi të dhuroni?

Nëse dëshironi të bëni një dhurim tek Missing Children Europe me transfertë bankare, ju lutemi përdorni detajet e llogarisë bankare më poshtë.

IBAN: BE 41 363 025 760 210
BIC/SWIFT: BBRUBEBB
Komunikim: aktiviteti I Dhurimit Europian + "Çertifikata e taksës së kërkuar/ose jo.

* Dhurimet e barabarta ose më të larta se 40 euro mund të cilësohen për të përfituar çertifikatë për përjashtim nga taksat nëse jeni rezident në Belgjikë, Francë apo Luksenburg. Ju lutem kontaktoni info@missingchildreneurope.eu për më shumë informacion.


Faleminderit për dhurimin