Πίσω

1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο smartphone/tablet του παιδιού σας

Συνδεθείτε στο Remumber και εισάγετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό. Μόνο μετά μπορείτε πάλι να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις
Απο τώρα και στο εξής, κάθε φορά που το παιδί σας ξεκλειδώνει το κινητό του, χρησιμοποιεί τον τηλεφωνικό σας αριθμό

2 Ενθαρρύνετε το παιδί σας να χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

Για να βοηθήσετε το παιδί σας να μάθει τον αριθμό στην αρχή, τα ψηφία θα ανάβουν για να δείχνουν ποιον επόμενο αριθμό πρέπει να πληκτρολογήσεις

3 Ακολουθήστε την πρόοδο τους

Ενεργά δοκιμάστε αρκετές φορές τον αριθμό σου μέσα στη μέρα. Σύντομα η εισαγωγή του αριθμού θα γίνει ρουτίνα. Μόλις η εφαρμογή Remumber αντιληφθεί ότι το παιδί σας γνωρίζει τον τηλεφωνικό σας αριθμό