Πίσω

Ευχαριστούμε που επέλεξες να υποστηρίξεις την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe)

Πως θέλεις να συμβάλλεις;

Ποιο είναι το ποσό της δωρεάς που επιθυμείτε;

Αν θέλεις να κάνεις δωρεά στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά μέσω τραπεζικής συναλλαγής, παρακαλώ χρησιμοποίησε τις παρακάτω τραπεζικές πληροφορίες παρακάτω.

IBAN: BE 41 363 025 760 210
BIC/SWIFT: BBRUBEBB
Επικοινωνία: Ευρωπαϊκή Διαδικασία Δωρεάς +Απαιτείται πιστοποιητικό φορολογίας/δεν απαιτείται

Για δωρεές ίσες η μεγαλύτερες των 40 ευρώ μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό φοροαπαλλαγής, αν είστε κάτοικος στο Βέλγιο, στη Γαλλία ή στο Λουξεμβούργο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@missingchildreneurope.eu


Ευχαριστούμε για τη δωρεά