Zpět.

Děkujeme za podporu Missing Children Europe.

Jak nám chcete přispět?

Jaký je výše Vašeho daru?

Pro bankovní převod věnujte pozor informacím uvedeným níže.

IBAN: BE 41 363 025 760 210
BIC/SWIFT: BBRUBEBB
Potvrzení o daru je/není vyžadováno.

Dary v hodnotě 40 EUR nebo vyšší jsou osvobozeny od daně pro rezidenty Belgie, Francie a Lucemburska. V těchto případech nás kotaktujte na info@ missingchildreneurope pro další informace.


Děkujeme za Váš dar.